פרוטוקול ישיבת ועד ההורים המוסדי מיום 31.1.2024

*******

פרוטוקול ישיבת ועד ההורים המוסדי מיום 29.11.23

********

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 4.12.2022

********

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 23.10.2022

********

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 3.4.2022

*********

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 23.2.2022

*********

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 26.10.2021

*********

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 19.04.2021

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 26.11.2020

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 26.10.20

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 22.9.2020

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 20.8.20

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 8.6.20

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 18.5.20

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 13.2.20

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 1.1.2020

********

 סיכום פרוטוקול ישיבת וועדה פדגוגית מיום 18.11.19

*******

בקשה למעורבות הורים בתרבות הבילוי והפנאי של התלמידים

*******

סיכום ישיבת הועדה הפדגוגית מיום ה – 15.5.19

*********

סיכום ישיבת ועדה פדגוגית 13.3.19

*********

סיכומי ישיבות הועדה הפדגוגית לחודשים

ינואר – פברואר

*********

סיכום ישיבת הועד המוסדי מיום 19.12.18

 

*********

פרוטוקול ישיבת הועד המוסדי מיום 31.10.18

********

ועד ההורים המוסדי 

פרוטוקול ישיבה  14.2.2018

 *******

סיכום ישיבת הועד המוסדי מיום ה 27.12.17

******* 

סיכום ישיבה ועדה פדגוגית מתאריך ב 29/11/2017

******** 

  פרוטוקול ישיבה משותפת:  וועדת קפטריה וועדת תשתיות

 שהתקיימה היום יום שישי 1.12.17  בגימנסיה

      לחיצה על הכיתוב לקישור    

  

******

   ועד ההורים המוסדי פרוטוקול

ישיבה ב-25.10.17

לחיצה על הכיתוב לקישור 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת