הורים יקרים,

משרד החינוך מאפשר קבלת מלגת סיוע בתשלומי הורים.

כדי להיות זכאים עליכם למלא את הטופס המצורף ולצרף אליו העתקים מתלושי השכר/הכנסות.

התקציב מוגבל ויחולק בהתאם לנתונים שתשלחו.

ניתן לשלוח את הבקשות למייל:

[email protected]

בקשות שישלחו לאחר ה 07/12/2022 או בקשות שחסרים בהן מסמכים לא יטופלו     

לקישור לטופס לחיצה כאן

**********

חוזר תשלומי ההורים   של שנת הלימודים תשפ"ג לחיצה כאן

מערכת תשלומי הורים- לחיצה על התמונה

להצטרפות לתשלום בהוראת קבע לשנת תשפ"ג לחיצה כאן

נוהל הנחות בגימנסיה העברית:

הנחות בגימנסיה ניתנות בצמוד להגשת טופס הנחה + המצורפים (תלושי משכורת/טפסי אבטלה, קצבאות נכות, זכאויות מהרווחה).

הנחות ניתנות ע"י ועדת ההנחות בהתאם לשיקולים הבאים:

–   הכנסה ברוטו לנפש

–   מידע נוסף השופך אור על המצב הכלכלי (שכירות, משכנתא , מצב רפואי וכיו"ב)

הגדרות כלליות כניסה למערכת