קבצים להכנה למבחן מיון

 

מבדק 1

מבדק 2

מבדק 3

מבדק 4

 

עבודת קיץ לעולים לכיתה ח'

 

רמה מתקדמת

רמה מצומצת 

חלק א 

 

חלק א

 

חלק ב

חלק ב

חלק ג

חלק ג

הגדרות כלליות כניסה למערכת