בוקר כיתה ומסיבת סיום שכבת ז' לקראת סיום השנה יוני 2024 ,תשפ"ד

הגדרות כלליות כניסה למערכת