מבחן רשמי בחינוך תעבורתי -תאוריה במחשבים ,שכבת י' , יוני 2022 תשפ"ב

הגדרות כלליות כניסה למערכת