יריד חקר מדעי כיתה ט1 וט5 עבודת חקר שעסקה בנושא תנור שמש מאי 2022 תשפ"ב

יריד חקר מדעי
המורה סבטלנה גמריל הנחתה תלמידים מכיתה ט1 וט5 בכתיבת עבודת חקר שעסקה בנושא תנור שמש.
עבודתם של התלמידים זכתה להתעניינות רבה מצד באי היריד.

נשלח באדיבות ענת באבאי

הגדרות כלליות כניסה למערכת