להפעלת הסרטון לחיצה על התמונה 

הגדרות כלליות כניסה למערכת