פעילות חוץ של תלמידי ח-4 עם ראש העיר בגן סאקר נובמבר 2020

טיק טוק עם ראש העיר ח/4 לחיצה כאן

נשלח באדיבות אביבה גזית

הגדרות כלליות כניסה למערכת