גיחה שכבת ט' לשדה בוקר פברואר 2020 תש"פ

טיול לנחל חווארים עין עבדת וביקור בצריף ביתו של בן גוריון התמונות נשלחו באדיבות יהושע שחר 

הגדרות כלליות כניסה למערכת