בגרות חורף מתוקשבת במחשבים באנגלית- דצמבר 2019

הגדרות כלליות כניסה למערכת