פינת הנצחה לזכרן של אביב סימור וטליה ז"ל        

 לקישור לתמונות לחיצה על התמונה 

מכתבים לזכרן של הבנות

                     

דברי מנהל הגימנסיה בטקס לזכרן של הבנות

  לזכרן של אביב סימור וטליה

 דבר החברות לאביב

 דבר החברות לסימור

 דבר החברים לטליה

                                  
הגדרות כלליות כניסה למערכת