ימי ההורים שליש א' יתקיימו ביום א' , 6/12/20 בשעות 16:00-20:00
וביום ג' 8/12/20 בשעות 13:00-17:30.

********

הורים יקרים,

משרד החינוך מאפשר קבלת מלגת סיוע בתשלומי הורים.

כדי להיות זכאים עליכם למלא את הטופס המצורף ולצרף אליו העתקים מתלושי השכר/הכנסות.

התקציב מוגבל ויחולק בהתאם לנתונים שתשלחו.

ניתן לשלוח את הבקשות למייל:

donotreplygimnas@gmail.com

בקשות שישלחו לאחר ה 5/12/2020 או בקשות שחסרים בהן מסמכים לא יטופלו

לקישור לטופס לחיצה כאן

*********

חוזר תשלומי ההורים למחצית הראשונה של שנת הלימודים תשפ"א לחיצה כאן

מערכת תשלומי הורים- לחיצה על התמונה

אגרת עדכון להורי הגמנסיה נובמבר 2020

אגרת עדכון להורי הגמנסיה אוקטובר 2020

********

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 22.9.2020

********

איגרת להורים לקראת למידה מרחוק ספטמבר 2020

********

מערכת שעות מעודכנת ללמידה מקוונת לכלל השכבות מעודכן מאוקטובר 2020

*********

איגרת פתיחת שנה לתלמידים ולהורים – תשפ"א

*****

הצהרת בריאות לתלמיד מעודכן

*******

רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א לחיצה כאן על הכיתוב

********

אגרת להורי הגמנסיה מבט לשנת תשפ"א 

*********

 

עדכון לגבי רישום לכיתות ז' תשפ"א

 

**********

קבלת שבת מקוונת עם ראש העיר משה ליאון -הגימנסיה העברית

********

הצהרת בריאות לתלמיד להדפסה 

*******

תחום הוראת התנך- מעודכן מאי 2020

 

*******

********

ניוזלטר גימנסיה- מרץ 2020 לחיצה על התמונה

 

****************

בקשה למעורבות הורים בתרבות הבילוי והפנאי של התלמידים

*******

סיכום פרוטוקול ישיבת ועד מוסדי מיום 1.1.2020

 

*******

 סיכום פרוטוקול ישיבת וועדה פדגוגית מיום 18.11.19

**********

סרטונים תדמית גימנסיה :

סרטון 1 לחיצה כאן

סרטון 2 לחיצה כאן

*******

 לינק לאתר להזמנת לוקרים: 

 

 

********

המשפחה המתגייסת-

מצגת מהרצאה שניתנה בערב הורים – שכבת יב'

להפעלה לחיצה על הכיתוב 

 

*****

 נוהל הנחות בגימנסיה העברית:

הנחות בגימנסיה ניתנות בצמוד להגשת טופס הנחה + המצורפים (תלושי משכורת/טפסי אבטלה, קצבאות נכות, זכאויות מהרווחה).

הנחות ניתנות ע"י ועדת ההנחות בהתאם לשיקולים הבאים:

–   הכנסה ברוטו לנפש

 

–   מידע נוסף השופך אור על המצב הכלכלי (שכירות, משכנתא , מצב רפואי וכיו"ב)

לפרטים נוספים לחיצה על הכיתוב

  

*******

 להלן קישור לאתר משרד החינוך בו שיעורים פרטיים בחינם אונליין:

https://homework.lnet.org.il/

 

*******

 להורים שלום ,

מצורף בזה מכתב  מועד ההורים הבית ספרי,

מכתב זה מיועד לכל הורי תלמידי הגימנסיה, למעט שכבת יב'.

מטרת המכתב – שיתוף פעולה וגיוס הורי תלמידים לתרום כל אחד

 

בתחומו הוא לביה"ס.

לקישור למכתב לחיצה על הכיתוב 

 מר

 

 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת