קבצים להכנה למבחן מיון

 

מבדק 1

מבדק 2

מבדק 3

מבדק 4