החלו האימונים של נבחרת הריצה של הגימנסיה העברית.
האימונים ימשכו גם לאורך החופש הגדול.
מעוניינים חדשים יפנו למורים לחנ"ג