בסמינר אמירים ז' עסקנו בנושא האמונות והתפיסות שלנו על חיינו ועל תפיסת העצמי שלנו. למדנו כי 
1. אנשים זקוקים להאמין בדברים כדי ליצור וודאות בעולמם מכאן נגזרות הכללות ותפיסות מקובעות שקשה לשנות אותם. 
2.  גילינו כי קשה לנו   לקבל רעיון חדש, המנוגד להשקפות קודמות שלנו ואנו נלחם עד חורמה על האמונות שלנו על ידי  הכחשה, התעלמות, בוז, אלימות, מלחמה.
3. ביקשנו להבין יותר מה מניעי בני-אדם להתנהג באופן שהם מתנהגים. וראינו כי ישנן השפעות על האדם הפרטי, על החברה, על ההתפתחות שלנו, על הסובלנות שלנו.
4. עברנו סדנת תאטרון אשר עסקה בבירור התפיסות לגבי העצמי של המשתתפים וכיצד היא מעוצבת על ידי החברה.
5. ביקשנו לברר על תפיסת מציאות מורכבת וכיצד ניתן לשלב בין תחומים שונים ובפרט בין מוזיקה וטכנולוגיה
6. לבסוף ביקשנו לברר כיצד אנו יכולים להשתחרר בתפיסות המגבילות אותנו לגבי עצמנו ולגבי העולם