סרט המסע לפולין מחזור צ"ח, אוגוסט 2017

להפעלה לחיצה על התמונה