תכנית לימודים פנימית :נאציזם, מלחמת העולם השנייה והשואה