מהי דמוקרטיה ,ערכים ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי

תפקידיה וכוחה של התקשורת בדמוקרטיה ושלושה סוגים של כתיבה עיתונאית וערכת עבודה

החומר למבחן באזרחות שכבת יב '

פרק ב': מהי דמוקרטיה?