ועד ההורים המוסדי 

פרוטוקול ישיבה  14.2.2018

 *******

סיכום ישיבת הועד המוסדי מיום ה 27.12.17

******* 

סיכום ישיבה ועדה פדגוגית מתאריך ב 29/11/2017

******** 

  פרוטוקול ישיבה משותפת:  וועדת קפטריה וועדת תשתיות

 שהתקיימה היום יום שישי 1.12.17  בגימנסיה

      לחיצה על הכיתוב לקישור    

  

******

   ועד ההורים המוסדי פרוטוקול

ישיבה ב-25.10.17

לחיצה על הכיתוב לקישור